Festival Rastieme s deťmi

 

► roky 2016 a 2017
► mikroprojekt v rámci jednoročného štúdia na Sokratovom inštitúte
► Hlavná iniciátorka a organizátorka Lenka Elečková sa inšpirovala knihou o výchove od Naomi Aldort “Vychovávame deti a rastieme s nimi”.
festival mala
kurz bezplienkova mala

Kurzy pre rodičov

 

► od septembra 2017 pod názvom Rastieme s deťmi organizuje Lenka Elečková a OZ Dekiňa.
► pôvodne organizované 3 roky pod zastrešením obchodíka Brána k deťom (česká pobočka v Košiciach s ponukou prírodných a ekologických produktov pre deti, dospelých a domácnosť).

Organizátori

DEKIŇA

CV logo Dekina
OZ Dekiňa je zamerané na edukáciu detí i dospelých a ich celkový osobnostný rozvoj, podporovanie životného štýlu vedúceho k šetrnému a zodpovednému prístupu a úcte k prírode, poskytovanie zmysluplného trávenia voľného času, zvyšovanie kvality života komunity, vytváranie podmienok a zázemia pre cestovný ruch s cieľom pozitívnej propagácie lokality.
Pozrite si stránku OZ DEKIŇA na facebooku.

LELE

logo lele
Lele.sk je osobná stránka zakladateľky Rastieme s deťmi a hlavnej organizátorky kurzov Lenky Elečkovej.