MUDr. Jarmila Kubíková

lekárka
jk

MUDr. Jarmila Kubíková

lekárka

Profil

Som lekárka, aktuálne pred ukončením špecializačného štúdia na všeobecnú lekárku pre dospelých. Za posledných 8 rokov som však väčšinu času mama troch ratolestí, a keď je potrebné, aj domáca lekárka celej rodiny. Zakladateľka Knižného klubu žien v Košiciach.

Programy, ktoré vedie MUDr. Jarmila Kubíková

Domáca prírodná lekárnička

08:30 - 10:00
Divadelná sála