O nás

Spoznajte organizátorov festivalu

RNDr. Lenka Elečková, PhD.
organizátorka

Vyštudovala ekológiu, chémiu a učiteľstvo chémie. Vždy ju bavilo robiť niečo prospešné, preto popri škole bola roky aktivistkou v neziskovej organizácii na ochranu životného prostredia. Po ukončení doktorátu začala podnikať a založila pobočku českej spoločnosti s prírodnými a ekologickými vecičkami pod názvom Brána k deťom v Košiciach. Súčasťou filozofie obchodíka je šíriť povedomie o prínosných témach rodičovstva a zdravého životného štýlu. Preto pravidelne organizuje kurzy v tejto oblasti.

Dekiňa
občianske združenie

Sme OZ zamerané na edukáciu detí i dospelých a ich celkový osobnostný rozvoj, podporovanie životného štýlu vedúceho k šetrnému a zodpovednému prístupu a úcte k prírode, poskytovanie zmysluplného trávenia voľného času, zvyšovanie kvality života komunity, vytváranie podmienok a zázemia pre cestovný ruch s cieľom pozitívnej propagácie lokality. Jednotliví členovia rady majú za sebou skúsenosti z prípravy a realizácií projektov v spomínaných oblastiach, lektorovania seminárov, poradenstva v oblasti environmentálnej výchovy, životného štýlu, trvaloudržateľného života.

MVDr. Eva Tracíková, PhD.
organizátorka

Som veterinárna lekárka, ktorej sa začatím materskej dovolenky obrátil život naopak. Stala som sa nielen matkou syna Filipa, majiteľkou a zakladateľkou značky Vawa, ale aj koordinátorkou Medzinárodného týždňa nosenia detí v Košiciach (2016).
Život v pohybe, to ma momentálne vystihuje najviac a nosenie môjho dieťatka je jeho súčasťou. Umožňuje mi aktívne rodičovstvo a život s minimálnym obmedzením. Som veľmi rada, že môžem pracovať na tak skvelom projekte, ktorý pomáha rodinám zorientovať sa, selektovať prijaté informácie, ale hlavne vnímať svoje deti srdcom.

Eviana
občianske združenie

Eviana prebúdza v ľuďoch schopnosť usporiadať všetko tak, aby život bol v harmónii.

Venuje sa jednotlivcom, skupinám a komunitám, ktoré sa starajú o deti a mládež a ktoré majú odvahu a chuť robiť vo svojich životoch a vo svojom okolí zmeny vo vzťahu k životnému prostrediu a zodpovednému správaniu sa.
Eviana motivuje, inšpiruje, napomáha takýmto zmenám, ponúka nové a zaujímavé riešenia. Jej portfólio je vytvorené produktmi „ušitými na mieru“ podľa potrieb, predstáv a očakávaní cieľových skupín. Eviana chodí za svojimi klientmi a sprevádza ich počas celého procesu zmeny.

Priestor na prepojenie

Chceme poskytnúť priestor na sieťovanie kontaktov účastníkov festivalu s lektormi, občianskymi združeniami a medzi sebou navzájom

Osobnostný rast

Osobnostný rast rodiča je potenciálom ku vytváraniu príjemného a podnetného prostredia pre rast dieťatka

Osobný kontakt

V dobe presýtenia informáciami prostredníctvom internetu a televízie je príjemným spestrením osobný kontakt, možnosť klásť otázky a dočkať sa hneď odpovede.

Láska k deťom

Chceme zabaviť vaše deti.

Príbeh o nás

Nápad zorganizovať festival sa vyvinul z myšlienky Lenky Elečkovej ešte viac šíriť zaujímavé a podnetné témy medzi rodičov a ľudí, ktorí majú chuť rozšíriť si obzory, dozvedieť sa niečo zaujímavé a obohacujúce. Keďže v tej dobe študovala Sokratov inštitút, festival Rastieme s deťmi sa stal jej ročníkovou prácou (tzv. mikroprojektom). Festival mal úspech a preto je tu pre vás jeho druhý ročník 😉