RNDr. Lenka Elečková, PhD.

organizátorka festivalu
Lenka Elečková

RNDr. Lenka Elečková, PhD.

organizátorka festivalu
facebook-icon twitter-icon googleplus-icon linkedin-icon pinterest-icon
+421 902 724 310
lenka@lele.sk

Profil

Vyštudovala ekológiu, chémiu a učiteľstvo chémie. Je majiteľkou pobočky obchodu českej spoločnosti s prírodnými a ekologickými produktami pod názvom Brána k deťom v Košiciach. Organizuje pravidelné kurzy o prínosných témach rodičovstva a zdravého životného štýlu pre tehotné ženy a rodičov.

Vyštudovala Sokratov inštitút a festival Rastieme s deťmi sa stal jej ročníkovou prácou (tzv. mikroprojektom). Organizovanie festivalu Rastieme s deťmi je pre ňu výzvou. Minuloročný festival mal úspech a preto je tu pre vás jeho druhý ročník 😉

Programy, ktoré vedie RNDr. Lenka Elečková, PhD.

Otvorenie festivalu

08:20 - 08:30
Divadelná sála

Tombola a Záver festivalu

17:30 -18:00
Divadelná sála