Bc. Lucie Harnošová

lektorka
Lucie Harnošová

Bc. Lucie Harnošová

lektorka
facebook-icon twitter-icon linkedin-icon email-icon

Profil

Majiteľka a zakladateľka spoločnosti Brána k dětem, spoluorganizátorka konferencie Aktivní rodičovství, spoluautorka projektu „Radost s dětmi„, lektorka bezplienkovej komunikačnej metódy, zdravého nosenia, zdravého prebaľovania a tvorkyňa rady osvetových projektov súvisiacich s kontaktným rodičovstvom a ekologickými spôsobmi prebaľovania detičiek.

Už deviaty rok pôsobí ako lektorka bezplienkovej komunikačnej metódy, zdravého prebaľovania a kontaktného rodičovstva. Napísala množstvo článkov a niekoľko internetových kníh na tieto témy. Je matkou dvoch dcér.

Lucie verí v malé každodenné zázraky, v harmóniu a životný balanc, na ktorom je ale potrebné neustále pracovať. Miluje prírodu, masáže, vodu a cestovanie. Zo svojich ciest si vozí inšpiráciu pre prácu i rešpekt k iným kultúram, tradíciám a jedinečnosti všetkých ľudí. Nebojí sa ísť nevyšľapanou cestou a inšpiruje k tomu aj ostatných.

Programy, ktoré vedie Bc. Lucie Harnošová

Kontaktné rodičovstvo – nahrávka

16:00 - 17:20
Divadelná sála