Ako PôRod ovplyvňuje celý Rod

Zuzana Bajkaiová
20 máj 2017
14:00 - 16:30
Divadelná sála

Ako PôRod ovplyvňuje celý Rod

V prvom roku života dieťa nič iné nepotrebuje, len splynutie s matkou, dojčenie, zrkadlenie a bezodkladné napĺňanie svojich potrieb. V splynutí zažíva prijatie a bezpodmienečnú lásku. Pre novorodenca je dotyk láskou, blízkosť je láskou, komunikácia a podnety sú láskou. V splynutí je ešte jedna dôležitá rovina a to je schopnosť splynúť so svetom a neskôr v živote nadväzovať hlboké vzťahy, žiť radostný a naplnený život s inými ľuďmi, je za tým pocit, že som tu správne a mám tu svoje miesto.