„Všetko s mierou“ vo vzťahu k výchove.

Ivana Medvecká
20 máj 2017
17:00 - 19:30
Divadelná sála

„Všetko s mierou“ vo vzťahu k výchove.

Na prednáške si preberieme trochu teórie o vývine osobnosti dieťaťa a sústredíme sa na výchovu/život s ohľadom na potreby dieťaťa, ale aj členov celej rodiny, v ktorej dieťa žije. Porozprávame sa napríklad o tom, prečo je dôležitá uvedomelá všímavá prítomnosť rodiča, prečo je dôležitá aj frustrácia v raste, prečo sú hranice pre dieťa potrebné a ako ich stanoviť, akým spôsobom nám dieťa svojím správaním ukazuje zrkadlo a ako sa k nemu postaviť, aby sme si niečo užitočné pre svoje vzťahy uvedomili.